Har funnet gjenstand under renovering. Sperrer av og tømmer bygg i Oslo sentrum