Trekker seg fra Solstad Farstad-styret med umiddelbar virkning

Trekker seg fra Solstad Farstad-styret med umiddelbar virkning

Sverre Andreas Farstad går fra styret i selskapet som bærer familiens navn.