Skipsvrak med levninger berges for å få tak i verdifullt metall