Norsk black metal ga filmskaper unik tilgang til voldelige høyreekstreme i Hellas

Norsk black metal ga filmskaper unik tilgang til voldelige høyreekstreme i Hellas

I dokumentaren «Hatets vugge infiltrerer regissør Håvard Bustnes de innerste maktsirklene til det greske partiet Golden Dawn.
Les mer om Golden Dawn.