80 overgrepssaker mot barn avdekket

80 overgrepssaker mot barn avdekket

I Møre og Romsdal.
Les mer om Romsdal.