Rapport: Slik påvirkes Norge av klimaendringer som rammer andre land

Rapport: Slik påvirkes Norge av klimaendringer som rammer andre land

Næringslivet må forberede seg.
Les mer om Norge.