Forsiden NRK Super

Forsiden NRK Super

Nye analyser av fra steinalderen tyder på at mennesker allerede da hadde hunder som kjæledyr, ikke bare som arbeidsdyr. Det er hundelevninger, altså noe som er bevart fra gammelt av, som er blitt undersøkt nærmere.