– Det er avdekket helt uakseptable forhold

– Det er avdekket helt uakseptable forhold

Bondelaget lover bot og bedring etter et møte med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om de rystende forholdene i svinenæringen.
Les mer om Det og Jon Georg Dale.