Flere tilsyn mot grisebønder

Flere tilsyn mot grisebønder

Det kommer til å bli ført flere tilsyn med grisebøndene etter at det er funnet en rekke brudd på dyrevelferden hos svinenæringen i Rogaland.
Les mer om Rogaland.