Nicolai Tangen: – Vet det har vært jobbet hardt i lang tid

Nicolai Tangen: – Vet det har vært jobbet hardt i lang tid

Både Aust- og Vest-Agder fylkesting har sagt ja til å støtte kunstsiloen i Kristiansand. Kunstsamler Nicolai Tangen hadde varslet at han trakk seg dersom han ble krevd for mer penger.
Les mer om Kristiansand.