Henter opp døde mennesker fra Nidelva hvert eneste år

Henter opp døde mennesker fra Nidelva hvert eneste år

Nidelva i Trondheim tar liv hvert år, nå vil politikere ha bedre sikring.
Les mer om Nidelva og Trondheim.