Stortinget opprettholder «avskilting av lærere

Stortinget opprettholder «avskilting av lærere

Trass i 36.500 underskrifter og klare protester fra lærerorganisasjonene sørget stortingsflertallet tirsdag for å opprettholde kompetansekravene i skolen.