Offentlig transport kan bli gratis - i Tyskland

Offentlig transport kan bli gratis - i Tyskland

Tyskland vurderer å gjøre offentlig transport gratis i et forsøk på å bekjempe luftforurensing, ifølge et brev til EUs miljøkommissær.
Les mer om Tyskland.