Vil straffe grisebønder som ikke behandler dyrene bra

Vil straffe grisebønder som ikke behandler dyrene bra

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) innfører 3500 veterinærkontroller i norske grisefjøs etter sjokkbilder fra Rogaland.
Les mer om Rogaland.