KrF er og skal være en trygg og god organisasjon å engasjere seg i

KrF er og skal være en trygg og god organisasjon å engasjere seg i

Med #meetoo-kampanjen har forebygging av krenkelser fått et sterkt fokus i det siste. Det er svært gledelig. I alle sammenhenger der mennesker møtes, er potensialet for uønsket seksuell atferd til stede.