Innvandring og integrering: - Arbeiderpartiets konklusjoner om innvandring er ikke fattet

Innvandring og integrering: - Arbeiderpartiets konklusjoner om innvandring er ikke fattet

Vi trenger en åpen debatt om de virkelige problemstillingene. Den siste tiden har Arbeiderpartiet frontet flere kontroversielle utspill om asyl og innvandring, uten forutgående debatt internt i partiet.
Les mer om Arbeiderpartiet.