Lønnstakerne på korttidsopphold mer konjunkturutsatt