Sexskandale i nødhjelpsorganisasjon får Hollywood-stjerne til å trekke seg

Sexskandale i nødhjelpsorganisasjon får Hollywood-stjerne til å trekke seg

Minnie Driver vil ikke lenger være Oxfam-ambassadør.