Seadrill med nye opplysninger om endelig løsning

Seadrill med nye opplysninger om endelig løsning

Det er nye fremskritt i Seadrill-forhandlingene, viser nye dokumenter. Nær 70 prosent av obligasjonseierne vil skyte inn ny kapital i selskapet.