Joanna reiste hjemmefra for å tjene penger til familien. Kom tilbake i en kiste

Joanna reiste hjemmefra for å tjene penger til familien. Kom tilbake i en kiste

«Jeg hadde en følelse av at sjefen hennes var i nærheten og at hun hadde begrenset tid til å snakke i telefonen», forteller søsteren.