BLÅFROST 2018: Spennende karer fra Los Angeles

BLÅFROST 2018: Spennende karer fra Los Angeles

Rafferty ble på mange måter helt typisk Blåfrost. Nesten ingen har hørt om dem, men det vil de gjøre framover.
Les mer om Blåfrost.