Karin skulle hjelpe sønnen med leksene. Da hun så innholdet i teksten, ble hun rasende

Karin skulle hjelpe sønnen med leksene. Da hun så innholdet i teksten, ble hun rasende

Hundrevis landet over har reagert på hjemmeleksa.