Åtte viktige spørsmål og svar om hva som skjer i Syria nå

Åtte viktige spørsmål og svar om hva som skjer i Syria nå

Hvorfor bombes Øst-Ghouta? Hva skjer videre? Og hvor farlig er opptrappingen langs den tyrkiske grensen? Her er åtte viktige spørsmål om utviklingen i Syria.
Les mer om Syria og Øst-Ghouta.