Her er svinebonden som grisebanket børsen

Her er svinebonden som grisebanket børsen

– Jeg snakker aldri om aksjeinvesteringer i sosiale sammenhenger, sier Jan Erik Jørgensen. Den pensjonerte grisebonden lykkes i aksjemarkedet med langsiktige investeringer.