Nye tall: Skader og mangler på over 2000 bro-rekkverk

Nye tall: Skader og mangler på over 2000 bro-rekkverk

Broer nedprioriteres når Statens vegvesen skal bruke 135 milliarder på riksveinettet. Men Vegvesenet forsikrer at trafikkfarlige skader og sårbarheter skal prioriteres.