6,1 milliarder i offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn

6,1 milliarder i offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn

Mange har smilt av FrP-er Oddvar Østreims utsagn om at yoga setter den kristne kulturarven under press. Problemet er at han ikke er alene. Med seg har han millioner av andre troende som mener at deres religion er særlig viktig.