Fagforeninger er dinosaurer

Fagforeninger er dinosaurer

Fagforeninger var viktigere før i tiden. Ikke rart de mister oppslutning blant unge mennesker. Carsten Neraal er venstre-mann. Jeg er for fagforeninger, og jeg er selv fagorganisert.