Folkehelseinstituttet ønsker å undersøke vaksine-skeptiske miljøer nærmere

Folkehelseinstituttet ønsker å undersøke vaksine-skeptiske miljøer nærmere

Etter at en voksen og to barn er smittet med meslinger, ønsker Folkehelseinstituttet nå å følge ekstra med på vaksine-holdningene i befolkningen.