Empty headline

Empty headline

Cruiseanløp i Oslo halvert - tross passasjervekst Antall cruiseanløp i Oslo er mer enn halvert fra 213 i 2011/2012 til rundt 100 i dag. I samme periode har antall cruisepassasjerer til Norge vokst kraftig.
Les mer om Antall, Norge og Oslo.