– Redd noen må dø

– Redd noen må dø

Redselen for at noen skal dø tiltar for hver eneste ulykke i krysset der Nordbyvegen og fylkesvei 174 møtes på Jessheim.
Les mer om Jessheim, Nordbyvegen og Redd.