EU-maktkamp om valgprosess

EU-maktkamp om valgprosess

Stats- og regjeringssjefene nekter å gi blankofullmakt til EU-parlamentet når Kommisjonens neste president skal velges.
Les mer om EU-parlamentet.