Unntakstilstand i Etiopia - Kaoslandet som har gått under radaren. Nå kan alt rakne

Unntakstilstand i Etiopia - Kaoslandet som har gått under radaren. Nå kan alt rakne

- Den politiske krisen kan løses, men det er mye som gjenstår i Etiopia. (Dagbladet): Tette bånd til USA, en vestlig religionskultur og en viktig brikke i kampen mot terror, men likevel preget av ekstrem politisk uro og etniske kamper.
Les mer om Etiopia, Kaoslandet og USA.