Selskaper distanserer seg fra NRA

Selskaper distanserer seg fra NRA

Selskaper over hele USA distanserer seg fra NRA i kjølvannet av skolemassakren i Florida, og stopper tilbudene NRA-medlemmer har nytt godt av.
Les mer om Florida, NRA, NRA og USA.