Hvis disse to snakket mer om teknologi, ville de blitt enige om at oljeindustrien er viktig