Sersjant dømt for trakassering av kvinnelig militærpoliti

Sersjant dømt for trakassering av kvinnelig militærpoliti

Grove kjønnsord er bare noen av skjellsordene en sersjant i Forsvaret er dømt for å ha brukt mot to kvinner i militærpolitiet.
Les mer om Forsvaret.