KrF-åtvaring mot å legge ned pelsdyrnæringa

KrF-åtvaring mot å legge ned pelsdyrnæringa

Eit av dei tyngste fylkeslaga til KrF åtvarar mot følgjene av å legge ned pelsdyrnæringa. Berre i Rogaland kan ringverknadene ramme 430 årsverk, ifølgje partiet.
Les mer om KrF og Rogaland.