Økende gjeld og renteoppgang - en farlig kombinasjon

Økende gjeld og renteoppgang - en farlig kombinasjon

Den samlede selskapsgjelden i USA som andel av BNP ligger på sitt høyeste nivå siden finanskrisen, og over nivået under techboblen på starten av 2000-tallet. Historien har vist at slike gjeldstopper gjerne utløser resesjon. Gjelder det nå også?
Les mer om BNP og USA.