Send regjeringen på kino

Send regjeringen på kino

Hvis ikke statsministeren og justisministeren forstår hvilke voldsomme reaksjoner forsøket på å klistre Arbeiderpartiet til terrorisme skaper, bør hele regjeringen sendes på tvangsforestilling av «Utøya 22. juli.
Les mer om Arbeiderpartiet og Utøya.