TOSLO-2016-206876

TOSLO-2016-206876

Saken gjelder gyldigheten av ligningen av A («A») for inntektsårene 2012 og 2013 slik den er fastsatt i Skatteklagenemdas vedtak av 29. juni 2016. Saken har to sentrale spørsmål.