18.000 (!) nordmenn har satt seg på liste for denne bilen