Slutt på pæling ved Sjøfronten

Slutt på pæling ved Sjøfronten

I dag blei pæleriggen som har skapt fundamentet til den nye Sjøfronten i Molde slept ut Moldefjorden. Den har rista sentrum med kraftig dunking sidan januar og i går blei det siste av 100 metallrøyr banka ned til fast grunn i sjøbotnen. I løpet av det neste året skal plassen dekkast av treverk.