Kjære, Aschehoug, hvilket århundre lever dere i?

Kjære, Aschehoug, hvilket århundre lever dere i?

Når du må forklare en toåring hvordan samfunnet har forandret seg siden 1968.
Les mer om Aschehoug.