Fleire vert fødde utanfor institusjon

Fleire vert fødde utanfor institusjon

Om lag 500 barn vert kvart år fødde uplanlagt utanfor institusjon i Noreg, og talet gjekk opp frå 2000 til 2009. Dersom reisetida til næraste fødeavdeling er meir enn ein time, er risikoen for slik fødsel femdobla.
Les mer om Noreg.