Ingen skal jobbe alene på legevakt

Ingen skal jobbe alene på legevakt

Etter at helseminister Bent Høie nylig besluttet at legevaktene allikevel ikke plikter å stille med en bakvakt som er klar til å rykke ut, er mange i uvisse. Hvordan skal vi trygge yngre leger og sikre at de gjør en god jobb?
Les mer om Bent Høie.