Rapport: Global oppvarming kan true halvparten av artene i 33 nøkkelområder

Rapport: Global oppvarming kan true halvparten av artene i 33 nøkkelområder

Global oppvarming kan føre til utryddelse av 25–50 prosent av alle artene i Amazonas, Madagaskar og andre områder med stort biologisk mangfold, ifølge rapport.
Les mer om Madagaskar.