I over 50 år trodde man at de unike videoopptakene av britiske Jane var forsvunnet - så gjorde National Geographic opprydning i arkivene

Anbefalt for deg