En ny generasjon norske høyreradikale

En ny generasjon norske høyreradikale

De er unge, intellektuelle og ønsker å distansere seg fra det tradisjonelle høyreekstreme miljøet. Målet er å gjøre det offentlige ordskiftet i Norge langt råere.
Les mer om Norge.

Anbefalt for deg