Rentedommen ga børsfall - oljeprisen spratt opp

Rentedommen ga børsfall - oljeprisen spratt opp

Børsene i New York var pent opp i forkant av dagens rentedom i USA. Men selv om utfallet var ventet falt børsene.
Les mer om New York og USA.

Anbefalt for deg