LB-2017-7517

LB-2017-7517

Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning 5. juli 2016 satt A, født 0.0.1983, under tiltale for overtredelse av: I Straffeloven (1902) 227 første straffalternativ for i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som

Anbefalt for deg