Skyt Mattilsynet over mål?

Skyt Mattilsynet over mål?

Den viktigaste enkeltfaktoren for dyr si oppleving av å bli transportert, er tilstanden til dyret. Eit friskt og sterkt dyr i god kondisjon toler påkjenningar og taklar miljøet under transport på ein god måte.

Anbefalt for deg